Pedagogical Staff

Mgr. Roman Goldbach

Ředitel školy

Mgr. Hana Nepovímová

Zástupkyně ředitele
Třídní učitel IV. třídy

Mgr. Irena Minarčíková 

Výchovný poradce

Třídní učitel III. A

Mgr. Hana Sovová

Třídní učitel III.B třídy

Mgr. Martin Maděryč

Třídní učitel V. třídy

Mgr. Barbora Chovančíková

Třídní učitel II. třídy

Mgr. Edita Strnková

Třídní učitel I.A třídy

Mgr. Eva Boráňová 

Třídní učitel I.B třídy

Mgr. Marcela Kovaříková

Učitelka

Mgr. Martina Maděryčová

UčitelkaVychovatelé ve školní družině

Ladislava Knoppová

Vedoucí vychovatelka

Andrea Vrbová 

Vychovatelka 

Matěj Pavelka

Vychovatel