School club 

tel. 605 897 816


Vychovatelky školní družiny:

 • 1. oddělení : Andrea Vrbová
 • 2. oddělení: Ladislava Knoppová
 • 3. oddělení: Matěj Pavelka

O školní družině

 • školní družina pečuje o děti 1.- 5. roč. ve třech odděleních
 • kapacita ŠD je maximálně 90 dětí
 • o děti se starají tři kvalifikovaní vychovatelé
 • provoz ŠD je ráno od 6.00 do 7.40 hod.; příchod do ranní družiny je stanoven nejpozději do 7.15 hod.
 • provoz ŠD je odpoledne od 11.40 do 16.30 hod.
 • vychovatelé se starají o děti i v době oběda, tj. od 11.40 do 12.10 hod. a pomáhají dětem se sebeobsluhou a stolováním
 • do jídelny děti odvádějí třídní učitelky
 • první oddělení je umístěno v přízemí vedle šaten, druhé oddělení se nachází v 1. poschodí, třetí oddělení je umístěno ve 2. poschodí
 • za příznivého počasí využívá školní družina zahradu s hřištěm u školy
 • návštěvu a pobyt dětí na jiných místech (les, park aj.) omezují časté odchody dětí k autobusům a do zájmových činností v DDM a ZUŠ
 • při všech činnostech ŠD zodpovídají za bezpečnost dětí vychovatelé

Činnost ve školní družině

 • ráno před vyučováním vykonávají děti klidné a duševně nenáročné odpočinkové činnosti (četba, kreslení, stolní a společenské hry nebo sledují pohádky na videu)
 • po obědě je zařazena opět odpočinková činnost s individuálními či skupinovými hrami a četbou na pokračování. Tato činnost probíhá přibližně do 13.00-13.30 hod. Poté probíhají zájmové činnosti, které rozvíjejí osobnost dítěte v různých oblastech lidských činností (hudební, sportovní, výtvarné, pracovní, společenské, přírodovědné aj.). Prostřednictvím didaktických her se připravují na vyučování
 • denně je po zájmových činnostech zařazena činnost rekreační. Podle počasí a podmínek se uskutečňuje venku nebo v místnosti ŠD

Docházka do školní družiny (přihlášení, odhlášení, vyloučení)

 • první den školního roku si rodiče nebo žáci vyzvednou zápisní lístek a obratem jej vyplněný odevzdají vychovatelům
 • na zápisním lístku rodiče upozorní na zdravotní problémy dítěte a vyplní na zadní straně pravidelné odchody dětí, kde uvedou čas a způsob odchodu dítěte ze ŠD (zda bude dítě odcházet samo nebo v doprovodu rodičů, sourozenců apod.). Změna musí být písemně zdůvodněna.
 • při odchodu žáka ze ŠD oznamte jeho převzetí vychovatelům
 • prosíme o dodržování následujících časových termínů pro odchody dětí: po obědě, ve 13.00 hod a každou další půlhodinu
 • omluvy po telefonu i sms zprávou jsou nepřípustné
 • nebude-li žák vyzvednut ve stanovené době, budou telefonicky vyrozuměni rodiče, případně prarodiče. Vychovatelé pohlídají dítě než bude vyzvednuto.