Class Parents Meetings and Consultation Days

Časový plán třídních schůzek a konzultačních dnů
školní rok 2023/2024

10. října 2023 - třídní schůzky s rodiči

21. listopadu 2023 - třídní schůzky/konzultace s rodiči

23. ledna 2024 - třídní schůzky/konzultace s rodiči

21. května 2024 - třídní schůzky/konzultace s rodiči