Rozvrhy hodin

I. A

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
pondělí ČJ ČJ M HV
úterý ČJ M PRV VV
středa ČJ ČJ M
čtvrtek ČJ M ČJ PRV
pátek ČJ ČJ TV TV

I. B

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina
pondělí ČJ M ČJ HV
úterý ČJ M ČJ PRV
středa ČJ M ČJ VV
čtvrtek ČJ ČJ PRV
pátek ČJ M TV TV

II. tř.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
pondělí ČJ M ČJ PRV
úterý ČJ M AJ
středa ČJ M TV TV ČJ
čtvrtek ČJ M ČJ VV
pátek ČJ M PRV HV

III. A

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
pondělí ČJ AJ M PRV ČJ
úterý ČJ AJ M PRV
středa ČJ M TV TV ČJ
čtvrtek ČJ M AJ ČJ HV
pátek ČJ M VV VV ČJ

III. B

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina
pondělí ČJ M ČJ AJ PRV
úterý ČJ M AJ ČJ HV
středa TV TV ČJ M PRV
čtvrtek ČJ AJ M ČJ
pátek ČJ M ČJ VV VV

IV. tř.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
pondělí ČJ M AJ ČJ
úterý AJ M ČJ ČJ VV ICT/1
středa M ČJ VL ICT/2
čtvrtek ČJ ČJ M AJ HV
pátek TV TV M ČJ VL

V. tř.

1.hodina 2.hodina 3.hodina 4.hodina 5.hodina 6.hodina
pondělí M ČJ VL ČJ
úterý ČJ ČJ M M AJ
středa ČJ TV TV AJ
čtvrtek M ČJ VL VV VV ICT/1
pátek ČJ M AJ HV ICT/2