Projekty

Podzim v přírodě /Projekt je zaměřený na sledování změn v přírodě na podzim, poznávání, rostlin, keřů a stromů a okolí našeho města. Delší vycházka prověří tělesnou zdatnost dětí/.

Den Vánočních tradic: Cílem tohoto projektu je rozvoj manuálních dovedností, samostatnosti a fantazie, udržování tradic. Žáci si vyrábějí jednoduché vánoční ozdoby, přáníčka.

Den Země: Projekt je zaměřený na třídění odpadových surovin, vede žáky prostřednictvím soutěží a her k potřebě třídit suroviny a šetřit tak přírodu.

Sportovní den: Jedná se o atletický čtyřboj určený pro všechny žáky školy. Zaměřený je nejen na zvýšení tělesné zdatnosti, ale i na porovnání jednotlivých výkonů mezi spolužáky.

Týden zdravovědy: Projekt zahrnuje úkoly týkající se našeho zdraví např. hygieny, první pomoci, správné výživy a životosprávy, které jsou zařazovány během týdne do výuky.

Školní mléko: Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Cílem programu Školní mléko, je poskytovat dětem mléko ve školách za dotovanou cenu. Přínos mléka pro děti školního věku je zcela jednoznačný a byl prokázán v mnoha odborných studiích. Nejen, že více dostupné mléko dětem může pomoci k pokrytí potřebné denní dávky vápníku, nezbytného pro správný vývoj kostí a zubů a předcházení osteoporózy v pozdějším věku. Bylo také prokázáno, že vyšší příjem mléka a tudíž i vápníku je významným faktorem při prevenci dětské obezity.