Provozní řád školy

Časový rozvrh vyučování:

 • 06:00  - 07:40    Ranní družina
 • 08:00  - 08:45    První vyučovací hodina          (8:45 - 8:55 přestávka)
 • 08:55  -  09:40   Druhá vyučovací hodina         (9:40 - 10:00 přestávka)
 • 10:00  -  10:45    Třetí vyučovací hodina            (10:45 - 10:55 přestávka)
 • 10:55   -  11:40    Čtvrtá vyučovací hodina          (11:40 - 11:50 přestávka)
 • 11:50   -   12:35    Pátá vyučovací hodina            (12:35 - 12:45 přestávka)
 • 12:45   -  13:30    Šestá vyučovací hodina
 • 11:40   -  16:30     Provoz školní družiny
 • 11:40   -  13:30     Provoz školní jídelny - výdej obědů
 • 08:00 - 14:00     Provoz počítačové učebny


Výuka náboženství:

 • 11:50 - 12:20 čtvrtek   -    1. třídy                (Mgr. Jana Adámková)
 • 12:30 - 12:25 čtvrtek   -    2. třídy               (Mgr. Jana Adámková)
 • 12:35 - 13:20 čtvrtek   -    3. třídy               (Mgr. Jana Adámková)
 • 13:30 - 14:15 čtvrtek    -    4. a 5. třídy        (Mgr. Jana Adámková)