Provoz jídelny a kontakt

Přihlašování žáků
osobně na ZŠ Malé Pole - u vedoucí školní jídelny p. Lenka Kozubíková

Přihlašování a odhlašování obědů
Strávníci jsou vždy přihlášeni ke stravování na dobu jednoho měsíce a pouze odhlašují dny, kdy se nebudou z důvodu nepřítomnosti ve škole stravovat. Na oběd má žák nárok jen tehdy, když je přítomen ve škole.

V případě nemoci je povinen si obědy odhlásit na www.strava.cz , číslo jídelny 1972 a přístupových údajů přidělených každému strávníkovi případně telefonicky na tel. čísle: 577 342 209 ; mob.: 739 314 751

Odhlašování lze provádět nejpozději do 7.00 hod. daného dne.
Objednání po nepřítomnosti se hlásí v daný den do 7.00 hod.
Neodhlášený a neodebraný oběd je strávníkovi účtován.

Výdej obědů
pondělí - pátek 11.00 - 13.00

Stravování v době nemoci
Pokud strávník (zákonný zástupce) přihlášenou stravu neodhlásil, může ji vyzvednout do nosiče jídel pouze první den žákovy nepřítomnosti ve škole, za podmínek určených školní jídelnou v souladu s právními a hygienickými předpisy, kterými je školní jídelna povinna se ze zákona řídit (MZ č. 258/2000 Sb., zákon č. 274/2003 Sb., vyhláška MZ č. 602/2006 Sb., MŠMT č. 107/2005 Sb., nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně potravin).